Energioptimering med AI

Optimera ditt solcells- och batterisystem med IntelliCharge.AI för en hållbar framtid

Solplanet-system levereras med möjlighet till intelligent styrning från AIPOWER, IntelliCharge.AI*, som helautomatiserar energioptimering.

Välkommen till framtiden, där vi revolutionerar energioptimeringen!

Solplanet är de första att leverera IntelliCharge.AI, en banbrytande dansk AI-lösning som använder avancerad artificiell intelligens för att automatiskt optimera energikostnaderna och främja grön energi.

Upplev fördelarna med IntelliCharge.AI och se hur du kan optimera din energiförbrukning på ett intelligent och miljövänligt sätt.

IntelliCharge.AI gäller för befintliga Solplanet-system med inverter och batteri, och om du är intresserad av ett nytt Solplanet-system kan du alltid kontakta en av våra distributörer eller IntelliCharge.AI.

Automatisk AI-lösning

IntelliCharge.AI optimerar automatiskt laddningsplaner för hushåll, företag och industriella användare. Baserat på data från energipriser, tariffer, väder, förbrukning och hårdvaruinformation utarbetas den mest effektiva laddningsplanen för det specifika behovet.

Ekonomiska Besparingar

Med IntelliCharge.AI optimeras köp och försäljning av elektricitet automatiskt, vilket säkerställer att PV-system med batterier utnyttjas effektivt. Detta resulterar i ekonomiska besparingar på upp till 42% på elräkningen jämfört med system utan AI och batterier.

Precis och Personlig Laddningsplan

IntelliCharge.AI beräknar dygnet runt en individuell laddningsplan baserad på förbrukning, marknadsutveckling och solpanelernas produktion, allt i realtid. Detta säkerställer att de mest optimala energibesluten alltid fattas, till förmån för konsumenterna och miljön.

Hållbar Energi

Genom att använda IntelliCharge.AI bidrar konsumenterna till att minska CO2-utsläppen ytterligare, med upp till 30%. Detta gynnar miljön, vår planet och främjar användningen av hållbara energikällor.

Exempel på Solplanet-system

3-fas


• 3-fas inverter 10 kWh
• Batteri med 10 kWh
• 6000 cykler
• Inbyggd AI-teknologi

*Disclaimer: Solplanet är inte ansvarig för IntelliCharge.AI tjänsteprestanda, drift och tillgänglighet.