Imprint


AISWEI BV
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
Nederländerna
info@solplanet.net
 
Registreringsmyndighet
CoC nummer: 75780291
registreringsnummer: 000043633056
Momsregisteringsnummer: NL860394517B01
 
All information på AISWEI webbplatser är upphovsrättsskyddad. Uttryckligt skriftligt tillstånd att kopiera eller bearbeta, ändra och/eller vidarebefordra materialet mot betalning måste erhållas från AISWEI i förväg. Den information som tillhandahålls är endast avsedd för din personliga information och innehåller inga bindande garantier eller garantier. Den kan komma att ändras utan föregående meddelande, både i tekniskt och kommersiellt hänseende (inkl. priser). Vi gör bindande åtaganden först när vi har mottagit konkreta förfrågningar. På grund av dessa icke-bindande villkor är allt ansvar för informationens riktighet uteslutet.
 
Meddelande om ansvarsskyldighet
På AISWEI-webbplatserna hittar du även länkar till andra webbplatser, av vilka en del inte drivs av AISWEI, utan snarare av tredje part. Dessa länkar tillhandahåller endast ytterligare information. AISWEI är inte ansvarigt för innehållet på dessa webbplatser och kan inte hållas ansvarig för dem. Dessa externa webbplatser kan också innehålla upphovsrättsskyddat material. Användning av AISWEI webbplatser sker på eget ansvar. AISWEI BV ska inte hållas ansvarigt för skador som uppstår till följd av användningen av dessa webbplatser, särskilt driftavbrott, förlorad vinst, förlust av information och data eller följdskador på grund av brister, såvida inte AISWEI BV ska hållas ansvarigt enligt lagen om produktansvar eller i händelse av uppsåt, grov vårdslöshet, brist på garanterade egenskaper eller på grund av överträdelser av väsentliga avtalsförpliktelser. Ersättning för skada på grund av överträdelser av väsentliga avtalsförpliktelser är dock begränsad till förutsebar skada som är typisk för avtalets art, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.
 
Copyright © 2020 AISWEI BV